Přihlášení účastníků
 • french
 • english
 • russian

Poskytování informací


Jak bylo výše uvedeno, Vaše dokumentace bude uložena v naší nové budově spisovny, která byla schválena státním oblastním archivem a naprosto odpovídá všem požadavkům a státním normám pro komerční spisovny.

Je to moderní pracoviště, které odpovídá podmínkám bezpečného skladování, fyzické ochrany uložených dokumentů o čemž je uvedeno v povolení vydaném státním oblastním archivem.

Budova spisovny se nachází v Písku, třída Národní svobody 479, 397 01

Pro předložení informací o uložených dokumentech našim partnerům je možno si zvolit jednu z možností

 • Faxem nebo e-mailem
  - Zašlete dotaz a po 24 hodinách faxem nebo e-mailem obdržíte odpověď a Vámi hledaný dokument
 • Poštou
  - písemný dotaz, který bude okamžitě zpracován a odpověď zaslána na adresu partnera
 • Telefonicky
  - Pro objednání osobní schůzky, na které bude dohodnut termín předání odpovědi na dotaz

Po podepsání smlouvy smlouvy Vám bude přidělena kontaktní osoba pro další spolupráci.