Přihlášení účastníků
 • french
 • english
 • russian

Nabídka a servis služeb spisovny


Náš archiv- spisovna poskytuje následující služby:

 • nakládání a přepravu dokumentů;
 • archivaci , následné tříděni a skladování dokumentů jako jsou např "S";
 • krátkodobá a střednědobá archivace dokumentů v krabicích a boxech STANDART;

Dlouhodobá archivace dokumentů v krabicích a boxech "PROLUX":

 • třídění, ukládání a následné předání dokumentů typu "A" příslušnému státnímu oblastnímu archivu;
 • skartace dokumentů s prošlou dobou použitelnosti;
 • elektronické zpracování uložených dat;
 • skenování uložených dokumentů;
 • vyhledávání informací v uložených dokumentech;
 • poradenství v oblasti záznamů;
 • poradenství a pomoc ve firemních archivech;
 • běžná obchodní komunikace se státním oblastním archívem;