Přihlášení účastníků
 • french
 • english
 • russian

Naše služby


Dokumentace bude uložena v nově zrekonstruované budově spisovny, která je schválena pro provoz státním oblastním archivem. Odpovídá všem bezpečnostním požadavkům a normám pro zabezpečení a uskladnění dokumentů. Náš speciální počítačový program nám pomáhá maximálně zefektivnit a zrychlit klasifikaci ve vyhledávání a také kontroly doby skartačních lhůt. Pro přepravu dokumentů jsme vybaveni vlastní sítí dopravních prostředků.


Na základě našich zkušeností nabízíme tyto kroky budoucí spolupráce :

 • Osobní setkání:
  - odhad objemu a fyzického stavu Vašich dokumentů;
  - příprava návrhu smlouvy;
  - vše vsouladu sVaší pracovní dobou a možností setkání;
 • Doprava dokumentů do naší spisovny:
 • Zpracování dokumentace kuložení ve spisovně;
  - sestavení protokolu o předání dokumentace, kde bude uvedeno pod jakým archivním číslem a skartační značkou jsou dokumenty uložené, na jakou dobu a cena za skartaci a uložení;
  - provedení expertizy a vyhodnocení dokumentů, které jsou určeny ke skartaci a ze zákona musí být ukládány na delší dobu;
 • Předání protokolu o skartaci oblastnímu státnímu archivu ke kontrole