Přihlášení účastníků
 • french
 • english
 • russian

Ceník


Cena nabízených služeb přímo závisí na množství a stavu dokumentace, která se ukládá do spisovny
Na cenu má také vliv doba skladování, kdy bude dokumentace uložena v našem skladu do doby skartace
Cena je pohyblivá , proto jí nabízíme orientačně
 • Cena třídění dokumentů od 199,- do 299,- Kč/bm
  - cena závisí na stavu ve kterém byly dokumenty předány k archivaci a způsob předání..
 • Cena za uskladnění
  - od 0,80 do 1,99 Kč / bm/den
 • ( Cena se odvíjí od doby uskladnění a objemu dokumentů )
  - nad 501 bm se určuje cena individuální
 • Cena za přípravu seznamu a provedení expertízy pro řešení otázky povolení ke skartaci či prodloužení doby skladování : 500,- Kč
  - Zahrnuje soupis veškerých vzniklých písemností společnosti, uspořádaných dle oddělení s přiřazením spisových a skartačních znaků a projednání a schválení skartačního plánu státním archivem
 • Cena za skartaci 250 Kč/bm
  - Zahrnuje zpracování skartačního návrhu, soupis a skartaci písemností s prošlou skartační lhůtou.
Doprava a manipulace
Cena za 1 km = 12 Kč
Cena za 1 osobu / hod. = 180 Kč
Cena Vyhledávání 250,-Kč/ hodina + poštovné
Kopírování a skenování uložených dokumentů – 2.50 Kč/1 formát А-4
Kopie zaslaná elektronicky 10,- Kč/1 formát А-4
Notářsky ověřená kopie 40,- Kč/1 formát А-4
*bm = běžný metr formátu A4 je jeden metr dokumentů A4 cca 10-12 šanonů